Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Κάτι σε πράσινο

Χριστός Ανέστη, με υγεία και χαρά σε όλους. Και του χρόνου να είμαστε καλύτερα, λεύτεροι χωρίς το φόβο και τις μάσκες.  

Για τους δισκους